Valmistumine kontori kolimiseks

Kontori kolimisel on esmatähtis see, et kõik oleks kiire ja sujuv, kuna mida kauem on ettevõtte tegevus pausil, seda enam kaotab ettevõte raha. Selleks, et tagada kiire ja sujuv kolimine, siis järgnevalt on meil loetletud üles mõned nipid, mis sellele kaasa aitavad.

Valmista ette

Kõige olulisem on see, et oled kolimiseks korralikult ette valmistanud, see tagab selle, et kolimspäeval sujub kõik kiiresti ja ei teki seisakuid. Selleks tuleks:

 • Paluda kolimisfirmal tarnida pakkematerjali;
 • Planeeri iga töötaja osa kolimises ning täpsed ülesanded;
 • Märgi uue kontori plaanile kõikide töökohtade ja muu mööbli asukohad;
 • Sõlmi uued sidelepingud ning veendu, et taristu on kolimiseks valmis;
 • Koosta endale plaan kolimiseeelseks ajaks ja kolimispäevaks – veendu, et kõik saaks plaanist aru;
 • Anna oma partneritele ja klientidele teada asukohamuutusest ning tööseisakust;
 • Veendu, et sul on piisavalt sissepääsukaarte ja võtmeid, et uues kohas kõik sisse saaks;
 • Telli ette uue aadressiga visiitkaardid ja muu materjal, et ei levitataks aegunud infot;
 • Tutvu aegsasti uue kontori parkimisolukorraga, et ei tekiks üllatusi.

Pakkimine

Teiseks oluliseks sammuks on pakkimine, et ka see läheks sujuvalt siis:

 • Veendu, et kõik riiulid, kapid, lauad ja sahtlid on tühjendatud;
 • Veendu, et kõik kapid ja sahtlid on lukku pandud;
 • Veendu, et kõik vedelikke sisaldavad masinad on tühjendatud;
 • Kui võimalik, siis otsida välja kontoritehnika originaalpakendid ning need nendesse pakkida, kui see pole võimalik, siis paluda kolimisettevõttel kõik turvaliselt pakkida;
 • Paki korralikult õrnad esemed ning märgista kindlasti ka kastid;
 • Telli kõik ajakirjad ja muu tellimuspost uuele aadressile ning suuna ümber ka post;
 • Pea aegsasti nõu kolimisfirmaga kuidas mööblit ja muud vara märgistada, me oskame anda parimat nõu.

Markeerimine

Markeerides tuleks arvestada, et kõikidel kastidel ja mööbliesemetel peaks olema märge. Märkeks ei sobi inimese nimi või perenimi, pigem märgi sinna ruumi number või kohatähis, mis on kergesti mõistetav ka kolijatele. Ruumi numbrid ja kohatähised tasub märkida ka plaanile ning kastidele panna tähised pigem külgedele kui peale. Kui mööblijupp demonteeritakse, siis tuleb tähistada numbriga iga osa. Kõik mis jääb maha tähista kindlasti samuti ära, näiteks “EI TULE” sildiga.

Kolimispäev

Juhul kui oled järginud kõiki meie nõuandeid, siis möödub kolimine kergelt. Selleks, et olla kindel kolimise sujuvuses, soovitame Teil meiega kontakteeruda juba enne kolimise ettevalmistust. Kui te valite meid endale partneriks, siis aitame kogu nõu ja jõuga kolimise ettevalmistusele kaasa.

Soovid pakkumist oma ettevõtte kolimiseks?

Täida päringuvorm või võta meiega ühendust.